Heldagsprøve VG2 Fremmedspråk ST/KDA/MOK, engelsk BUF/FOT/KS/MF