Tentamen Vg1, Vg2 og Vg3:

Vg1:Engelsk ST/KDA/MOK

Vg2:Engelsk YF

Vg3: Fysikk 2, Politikk og menneskerettigheter, IT2