Presentasjon fra kontaktmøte Vg1 studiespesialisering 29. november 2016

På kontaktmøtet 29.november ble det informert om regler for valg av programfag og hvilke fag som tilbys på Rosenvilde. Se vedlagte presentasjon for hva som ble gjennomgått på møtet.

Velkommen til kontaktmøte for foresatte på vg1 studiespesialisering.

Det vil bli gitt generell informasjon hvilke regler som gjelder for valg av programfag og hvilke fag som tilbys på Rosenvilde.

Elevene vil gjennomføre et prøvevalg av fag i løpet desember 2016, og det endelige valget vil foregå i januar/februar 2017. Elevene vil få egne informasjonsmøter om fagvalget i november/desember 2016.

Vel møtt!