Innlevering av skolebøker starter 8. juni

Siste frist for innlevering er siste skoledag. Bøker som ikke blir levert innen fristen må erstattes

Husk å fjerne lapper/merker fra bøkene før innlevering. Du er selv ansvarlig for at de bøkene som er utlånt til deg blir levert innen fristen som er siste skoledag. Bøkene skal leveres til en av de som jobber på biblioteket og ikke legges på disken eller i bokkassen.

Se regler for lån av pensum i lenken til høyre.