Skolevalget 2017

5. september ble det arrangert skolevalg på Rosenvilde.

Alle klassene deltok ved valget, og med en deltagelse på over 90 prosent må det kunne sies at elevene har vist et godt politisk engasjement. Arrangør og valgvakter ved valget var elever som tar faget politikk og menneskerettigheter, og de tok oppgaven både med å overvåke valget, og med opptelling av stemmene, meget seriøst.
Rosenvilde vgs. ønsker alle også et godt valg 11. september. 
tekst: Eva Kosberg
.