Biologi 2-klassen har vært på på tur

for å lære mer om det marine økosystemet

Biologi 2 klassen har vært to dager i Engelsviken for å lære mer om ulike arter sin tilpasning til det marine økosystem.

Dette er en flott gjeng å ha med på tur ! 

 

tekst: Ingrid Alvarstein