Temakvelder for foreldre med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skole for tiden

Det ligger et vedlegg med mer informasjon her