Temakvelder for foreldre med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skole for tiden

det ligger et vedlegg med mere informasjon her