I høstferien (uke 40)

holder skolen åpent kl. 09.00 - 14.00