Invitasjon til kontaktmøte for foresatte på Vg1 studiespesialisering

Tirsdag 28.november 2017 kl. 18.30 Sted: Rosenvilde videregående skole, auditoriet

Det vil bli gitt generell informasjon hvilke regler som gjelder for valg av programfag og hvilke fag som tilbys på Rosenvilde.

Elevene vil gjennomføre et prøvevalg av fag i løpet januar 2018, og det endelige valget vil foregå i februar 2018. Elevene vil få egne informasjonsmøter om fagvalget i desember 2017.

Vel møtt!