Historie og Filosofi-klassene på besøk i St. Dominikus kloster

Den 28. november 2017 besøkte Historie og Filosofi-klassen klosterkirken St. Dominikus i Oslo.

Den 28. november 2017 besøkte Historie og Filosofi-klassen klosterkirken St. Dominikus i Oslo. Formålet med besøket var å lære om et klosterliv, hva som inngår i retningen og litt om livet i en munkeorden. Både lærere og elever syntes det var fint å komme ut av klasserommet og inn i en verden som var litt fremmed.

 

Dominikanerordenen, også kalt sortebrødrene er en såkalt tiggerorden som ble opprettet i høymiddelalderen. Den følger St. Dominikus som er en katolsk helgen. Sortebrødrene er en del av den franske provins, på grunn av lavt antall norske katolikker. I kirken ble vi møtt av Jon Atle som er prior og bror i ordenen. Han er også konvertitt og ble først katolsk da han var omtrent 30 år. Jon Atle fortalte om opprinnelsen av kirken og noen av de særegne katolske elementene, blant annet marmorsteiner som illustrerer korsveien, messene som finner sted hver dag og skrifteboksene.  

 

Vi ble også fortalt historien om St. Dominikus og hans betydning for ordenen. De kalles tiggerbrødre siden Dominikus ønsket at man ikke skulle ha så mange materielle goder dermed skulle ikke brødrene ha egen eiendom eller bolig og heller ikke motta faste inntekter. Det de tjente kunne være kollekt og donasjoner og skulle gå til fellesskapet.  

 

Vi fikk også studere sortebrødrenes drakter som består av en hvit kjortel og en svart kappe, derav navnet sortebrødrene. Drakten var ment som et primitivt klesplagg og var et symbol på brødrenes status. Slik som det også er i protestantisme, byttes fargene ut etter kirkeåret.  

 

Prosessen å bli en del av ordenen er lang og krever en del utdanning innenfor teologi og filosofi. Jon Atle ble sendt til Frankrike for å utdanne seg og bodde der i omtrent 10 år. Hvis man gjennomfører prosessen, avlegger man først midlertidige løfter og deretter et evigvarende løfte om kyskhet, fattigdom og lydighet.  

 

Jon Atle og de andre brødrene bor permanent i klosteret, men jobber delvis utenfor kirken. Da går den største delen av brødrenes inntekter til fellesskapet i klosteret. Han har blant annet deltatt i ulike frivillige organisasjoner slik som Bymisjon. 

 

Klosterbesøket var en veldig positiv opplevelse. Vi lærte mye om katolisisme og hvordan det var å leve som broder. Vi lærte også mye om kristen filosofi, og om de forskjellige doktrinene innfor katolisisme. Alle brødrene måtte kunne fransk fordi den norske delen av ordenen er innenfor den franske provinsen, og alle brødre må derfor til Frankrike for å utdanne seg til bror. Vi synes denne reisen til st. Dominikus kloster var interessant, fordi vi lærte mye og fr. Jon Atle var engasjert i temaene vi pratet om.   

 

Elevene i Historie og Filosofi-klassene

Ole Kristian Sandvik og Lars Martin Weise Håland, lærere