Helsetjenester barn og unge i Bærum kommune inviterer til temakveld om rus 25.01.18

Se vedlagt invitasjon for flere detaljer og påmelding.