Temakvelder for foreldre med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skole for tiden

Helsetjenester barn og unge i Bærum kommune arrangerer fire temakvelder for foreldre til ungdom som har høyt skolefravær eller som ikke går på skole, med oppstart 28.2.18

Helsetjenester barn og unge i Bærum kommune arrangerer fire temakvelder for foreldre til ungdom som har høyt skolefravær eller som ikke går på skole, med oppstart 28.2.18. Se vedlagt invitasjon for nærmere detaljer.