Filosofidagen på Lillehammer 16. januar 2018

Tirsdag 16. januar hadde elever fra Historie- og Filosofi gleden av å få delta på Filosofidagen ved Nansenskolen på Lillehammer

Årets tema var "Mennesket 2.0", som handler om hva  det er det som gjør oss til mennesker og hvordan  dette blir utfordret med ny teknologi i fremtiden.

Elevene fikk prøve seg i tøffe par-diskusjoner og i gruppesamtaler om viktige etiske temaer sammen med elever fra andre skoler og fra Nansenskolen. I tillegg fikk vi høre spennende foredrag fra filosofihistoriker- og rektor ved Nansenhøyskolen Unni Irene Aasdalen, av forfatter og filosofi Joakim Hammerlin og av forfatter og naturvernforkjemper Dag Hareide. Alle ga svært fargerike perspektiver på hvordan mennesker har blitt sett på i historisk perspektiv samt hvordan den teknologiske utviklingen vil endre rammene for menneskligheten i tiden fremover.  

 

 

Tekst: Daniel Sjulseth