MiniStortinget engasjerer

Presist kl. 08.30 åpnet Byrård Lan Marie Ngyen Berg (MDG) et fullsatt og høytidspreget MiniStorting

I to hele dager spiller 162 elever medlemmer i partier, og er med i en fagkomité. Mange har også lederroller i et parti, i en fagkomité eller som statsråd i regjeringen. Alle vokser med oppgaven.

«Jeg oppfordrer alle til å engasjere seg i miljøbevegelsen, gjerne også i et politisk parti. Erfarne politikere vil raskt lytte til deg. Du kan bli med å forandre verden» Byråd Berg delte villig sine erfaringer, og lyttet deretter oppmerksomt til arbeidet i sin egen partigruppe MDG.

«MiniStortinget førte til at jeg selv ble politisk aktiv» sier tidligere elev ved Rosenvilde og nå veileder for SP, Benjamin Fjellman. Fylkesstyremedlem i AUF Johannes Kiese stråler over engasjerte ungdommer: «Det er nyttig å diskutere politikk med ungdom som ikke deltar aktivt  i partiapparatet». Kiese er en av åtte ungdomspolitikere som bidrar med veiledning under MiniStortinget. Flere deltok også med nyttig erfaring da elevene skrev sine politiske saker i forkant.  

Hele Rosenvilde gløder av politikk disse dager. Foruten formelle møter i parti og komitéer, grilles politikere i debatt rundt statsminister Kamilla Lenes (Høyre) trontale, og ikke minst i spørretimen og pressekonferansen. Vil regjeringen overleve plenumsdebatten onsdag etter lunsj?

Miljø og innvandring diskuteres på mange plan. Kan miljøpartiet Venstre bli sittende med FRP i regjering? Vil KRF og/eller SP sikre flertallet i vanskelige saker? Intense forhandlinger foregår mellom møtene. MiniStortinget lærer elevene betydningen av parlamentarisme og politisk ideologi i praksis.

Spilleder: Eva Kosberg (Lektor og Faglig pedagogisk leder for samfunnsfagene).

Hva vil vi med MiniStortinget? 

- Gjøre Rosenvilde til en enda mer samfunnsengasjert skole
- Øke kunnskap om det norske politiske systemet
- Gi elevene mulighet til å bli kjent på tvers av klasser for å skape et bedre skolemiljø
- Få gode karakterer i samfunnsfag og politikk
- Samarbeide med lokale politikere og andre skoler

Skrevet av: Kristine Horntvedt