Samfunnsøkonomi 2 besøkte Oslo Børs 13.03.18

dette for å lære mer om handel med verdipapirer og norsk økonomi.

Vi fikk forelesning om kjøp og salg av aksjer og en liten omvisning av bygget.