Temamøte rus

Bærum kommune inviterer til temamøte 31.05.18 for foreldre til ungdom som har brukt/bruker illegale rusmidler. Nærmere info i vedlagt invitasjon.