Innlevering av skolebøkene starter mandag 18 juni.

Siste frist for innlevering er siste skoledag den 22. juni. Bøker som ikke er levert til fristen må erstattes.

Husk å fjerne lapper/merker fra bøkene før innlevering. Du er selv ansvarlig for at de bøkene som er utlånt til deg blir levert innen fristen. Bøkene skal leveres til en av de som jobber på biblioteket og ikke legges på disken eller i bokkassen.

Det er ikke anledning til å levere pensumbøkene før uke 25 på grunn av liten lagringpsplass.

Se lenke for regler vedrørende lån av pensum.