Viktig melding til elever og foresatte

om økt oppmerksomhet på meningokokksykdom dersom man opplever redusert allmenntilstand

Til elever og foresatte ved de videregående skolene i Bærum
Vi har fått konstatert at en 15-årig bærumsgutts tragiske dødsfall natt til tirsdag skyldtes blodforgiftning (sepsis) med meningokokk W-bakterien.


De fleste alvorlige sykdomstilfeller er enkeltstående. Symptomer en bør være på vakt for: Meningokokksykdom begynner gjerne med influensalignende symptomer; feber med frysninger, hodepine, kvalme og oppkast. Allmenntilstanden er sterkt redusert og barnet virker sykt. Det kan oppstå små hudblødninger som ikke kan trykkes bort.


Dersom dere observerer slike symptomer hos deres barn/ungdom bør dere kontakte lege: fastlege eller legevakt.
I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske bærere. Direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals må til, og det antas at relativt store dråper munnspytt må overføres.

Forholdsregler


* Ungdom bør unngå deling av flasker og kyssing som kan føre til smitte.
* Foresatte oppfordres fortsatt til høy årvåkenhet på sykdomstegn.
* Det legges ingen begrensninger på planlagte avslutninger og andre arrangementer.


Les mer – informasjon og råd på Folkehelseinstituttets hjemmesider


Ved andre spørsmål ta kontakt: Helsesøster ved skolene, eller kontakt avdelingsleder Berit Kjærnet 97690854 og avdelingsleder Grethe Cederkvist 90667663.

Vennlig hilsen
Bjørg Dysthe
Smittevernoverlege
Bærum kommune