Stor oppslutning under mandagens debatt i auditoriet

der engasjerte elever bidro med gode spørsmål

Et dagsverk for ungdom i Palestina Er det riktig å støtte ungdom i Palestina?


Hvorfor støtter vi ikke også israelsk ungdom? Kan OD garantere at ikke midlene støtter boikott av Israel? Hva vil FPU oppnå ved å oppfordre til boikott av årets OD?

En rekke av de 80 elevene i salen bidro med gode spørsmål. Med stor faglig tyngde forklarte statsviter Erling Hess Johnsen (Norad) hvorfor årets OD er så omdiskutert. Vi høye ambisjoner for norsk bistand. Bare 10 % av norsk bistand er humanitær bistand som for eksempel feltsykehus eller mat til fattige. Nordmenns skattepenger brukes nå for eksempel til å sikre FNs bærekraftmål og til å forhindre korrupsjon i mottakerlandene. Oftest går vi inn i kompliserte konflikter som i Syria, Afghanistan eller Palestina. Slik blir bistand lett politisk. Kanskje hjelper vi bare mennesker på den ene siden i konflikten eller blander oss inn i en stats skattesystem for å forhindre korrupsjon.

Tar ikke stilling til konflikten

Operasjon Dagsverk tar verken parti med palestinere eller israelere i konflikten forsikrer Jens Øygarden Ingebritsen fra ODs hovedkomité. Vi jobber for å sikre menneskerettigheter, som for eksempel retten til utdanning eller kunnskap i konflikthåndtering. Vi støtter ikke en boikott av Israel, men jobber for at ungdom skal løse konflikter uten vold. Slik bidrar vi til at færre palestinske ungdommer gir opp eller verver seg til terrorgrupper i området, men heller jobber for fred i regionen. Ungdom har selv demokratisk valgt årets prosjekt. God rapportering i etterkant sikrer at innsamlede midler blir fornuftig brukt!


Boikott OD-aksjonen

FPUs Formann i Buskerud Thomas Klingen har derimot, i flere riksmedier, sterkt oppfordret ungdom til å boikotte årets OD-aksjon. «OD har tidligere hatt mange gode tiltak, som jeg selv har bidratt til. Men, her velger de å støtte palestinsk ungdom og har valgt en lokal partner i Palestina (KFUK og KFUM) som vil boikotte Israel. Konflikten er for komplisert til at Operasjon Dagsverk bør engasjere seg i palestinske områder. Ja, elevene har bestemt dette demokratisk, men de hadde sannsynligvis ikke nok grunnlag for å ta stilling til saken.»

Takk for god debatt

Diskusjonen fortsatte ved OD og FPU sine stands i glassgata, og nok videre inne i ulike fag i klasserommene. Deltakere fikk blomster og takk for å ha bidratt til at Rosenvilde-elever fikk bedre grunnlag til å bestemme om de selv vil bidra i OD-aksjonen 1. nov. Takk til dyktige debattanter, engasjerte elever i salen og elevrådets OD-komité!


Tekst og bilder: Kristine Horntvedt