Vg2 Matfag som gode representanter for Rosenvilde

på yrkes- og utdanningsmessen

Under yrkes- og utdanningsmessen på Hellerudsletta 23-25 oktober er Rosenvilde blant annet representert  av 2. klasseelever fra matfag som informerer om sin skolehverdag og hvilke muligheter utdanningen gir. 

En flott gjeng som vi håper vil rekruttere mange matinteresserte ungdom til å velge å utdanne seg til å arbeide med mat.