Invitasjon til tegnekonkurranse

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir Viken fylkeskommune fra 1.1.2020 og trenger et nytt fylkesvåpen

Det arrangeres derfor en tegnekonkurranse der innbyggerne får mulighet til å være med på å bestemme hvordan det nye fylkesvåpenet  skal se ut.  Les mer om konkurransen  i vedlagte invitasjon.