3PBA på utflukt

til Vikingskipsmuseet

Hensikten med utflukten var å utfordre det bildet vi har av vikingtiden. Hvordan kan det ha seg at det største gravfunnet fra perioden inneholdt to kvinner på 80 og 40 år, og ikke en stor krigerhøvding? Interessante spørsmål å reflektere over, og kanskje ga turen ideer til svar på både dette og andre spørsmål.

Stemningen i gruppen var ihvertfall god og elevene fikk anledning til å prøve både hjelmer og sverd i løpet av utflukten.