Leksehjelp i realfag

Hver mandag (1120-1200) og onsdag (1430-1700) vil det på rom 2051/53 være realfagslærere tilgjengelige. Velkommen.