Rollespill

om FN i gamle gymsal på Rosenvilde

Elever fra fem ulike skoler har forberedt seg med informasjon om konflikten i FN der de har brukt tid på å lære seg fakta  om sine egne land.

Elevene er delt inn i landgrupper, og spiller de 15 landene i FNs Sikkerhetsråd. I år skal de forsøke å løse konflikten i Jemen, og dermed er i tillegg Jemen, Saudi-Arabia og Iran invitert, ettersom de er parter i konflikten.

Dagen i morgen tilbringer de i forhandlinger med hverandre, hvor de forsøker å få oppslutning om sine forslag til å løse konflikten. "Needless to say" så er det mange interessekonflikter, så sjansen for enighet er ganske liten, med USA på siden til Saudi-Arabia som bomber for å støtte regjeringen, og med Russland på siden til Iran som støtter opprørsgruppene med våpen(…) 

Elevene skal til slutt stemme over resolusjoner, som må ha flertall med minst ni av stemmene, og de må da ha alle vetomaktene med seg.

Spillet pleier å være utrolig lærerikt for elevene, og Rosenvilde har deltatt på dette siden ST-linjen kom på plass. Tidligere har arrangementet foregått i Sandvika Rådhus, men grunnet ombygging var det ikke plass i herberget der og derfor er årets rollespill lokalisert til gymsalen her på Rosenvilde.

 

Tekst og bilder: Eva Kosberg