INVITASJON TIL KONTAKTMØTE FOR FORESATTE PÅ VG1 STUDIESPESIALISERING

Onsdag 5.desember 2018 kl. 18.30

Sted: Auditoriet

Det vil bli gitt generell informasjon hvilke regler som gjelder for valg av programfag og hvilke fag som tilbys på Rosenvilde.

Elevene vil gjennomføre et valg av fag i løpet januar/februar 2019. Elevene vil få egne informasjonsmøter om fagvalget før de velger.

 

Vel møtt!