Tilrettelegging av eksamen og terminprøver

Elever med særskilte behov kan søke om tilrettelegging ved eksamen.

Det må følge med dokumentasjon fra PPT eller fra lege. Legeattesten må være fra skoleåret søknaden gjelder.

Søknaden leveres til rådgiverne.

Kontaktperson

Tove Handeland

Rådgiver

Ansvar for VG2-VG3 MK, VG1-VG3 ST og VG1 ? VG3 SF

E-post tove.handeland@rosenvilde.vgs.no

Tlf: 67174741