Nyheter

Temamøter for foreldre med ungdom som har ME eller ME-lignende symptomer

12.02.2018

ressursteam for ungdom i Bærum kommune inviterer til temamøte.

Les saken

Temakvelder for foreldre

02.02.2018

til ungdom som av ulike årsaker ikke får til å gå på skolen for tiden

Les saken

Alternative Day

24.01.2018

Teaterinstruktører innledet en alternativ tentamensdag for engelskelever fra IMOK og 1KDA, mens 1ST elever dro til Oslo for å være journalister en dag.

Les saken