Mobbing og trakassering

Alle elever har en lovfestet rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Dette er nedfelt i opplæringsloven. Et godt miljø innebærer også forebygging av mobbing

Rutiner for arbeid i henhold til opplæringsloven §9a om elevens arbeidsmiljø på Rosenvilde kan lastes ned på høyre side.

Ved behov for tiltak etter opplæringslovens §9a-2 og 9a-3 eller for klage på tiltak: Henvendelse til kontaktlærer eller rektor.

Ved spørsmål om elevenes skolemiljø: Henvendelse til kontaktlærer.