Ny Giv

Ny GIV er en nasjonal dugnad for å få flere ungdommer til å gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Prosjektet startet i 2010 og skal vare ut skoleåret 2015-2016. Det overordnede målet for Ny Giv er å øke gjennomføringsgraden i videregående oppæring med seks prosentpoeng på nasjonalt nivå.