VIP-dag – Temadag om psykisk helse for Vg1

11
feb.

ROSENVILDE
Legg til i kalender

Etter svært gode tilbakemeldinger fra elevene i fjor, arrangerer vi temadag om psykisk helse for elevene på Vg1 igjen i år. Det blir to foredrag og samarbeid i makkergrupper. Psykolog Aksel Sindig gir oss verdifull innsikt i hvordan forstå og håndtere følelser, og Nina Ørbeck deler erfaringer fra eget liv. Det fokuseres på det normale i det å streve, viktigheten av å erkjenne egne følelser og verdien av å være åpen om hvordan man har det til en person som står en nær. Elevene får også råd om hva man kan gjøre som venn. I etterkant diskuterer elevene aktuelle problemstillinger knyttet til foredragene i klasserommet. NB: Det er undervisning etter vanlig timeplan kl 08:00-09:00 og etter storefri.

Program VIP-dag Vg1

Temadag med fokus på psykisk helse

11.februar 2019 

 

09:10-09:15                 Velkommen v/elevrådet (auditoriet og gamle gymsal)

09:15-10:00                 Foredrag (auditoriet og gamle gymsal)

10:00-10:30                 Pause med servering av frukt i glassgata

10:30-11:15                 Foredrag (auditoriet og gamle gymsal)

11:20-12:05                 Diskusjoner/arbeid klassevis. Exit-oppgave.

 

NB: Det blir undervisning etter vanlig timeplan kl 8:00-9:00 og etter storefri.

 

Foredragsholdere:

Aksel Sindig (psykolog) – tema følelser (Hva signaliserer ulike følelser? Hvordan forholde seg til dem?)

«Normalperspektivet»

Nina Ørbeck – deler egen historie. (Hva kan man gjøre når man møter vanskeligheter? Hvordan kan venner støtte?)