Tentamen Sosialkunnskap, Rettslære2, Fysikk 2

Tentamen starter kl 09.00. Oppmøte kl 08.45