Tentamen Norsk Vg2- ST, MK, KDA, Mediesamfunnet 3, Politikk og mennesker. 2, Kjemi2, Markedsføring og ledelse2

Tentamen starter kl 09.00. Oppmøte kl 08.45