AVLYST: Forberedelsesdag IT2, Fremmedspråk nivå 1 og 1+2, Fysikk2, Markedsføring 2, Engelsk vg1 sf, Engelsk vg2 yf, sosialkunnskap, rettslære 2