AVLYST: Eksamen IT2, Markedsførng2, Engelsk vg1 sf, Engelsk Vg2 yf, samfunnsøkonomi2, sosialkunnskap, rettslære 2, fremmedspråk nivå 3