Nyheter

Elev-PC for elever ved skoler i Akershus

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elever ved de videregående skolene i tidligere Akershus må selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

PLAN FOR UNDERVISNING UKE 22-26

Les vedlagte plan for å se når hvert trinn skal møte opp.

Informasjon fra Lånekassen

om tilleggslån i forbindelse med Korona

Ta ditt skolearbeid med inn i Viken!

Viktig informasjon til elevene

Gi blod

Miriam Arevoll i 3KDA er i finalen i konkurransen "Gi Blod"

Se hennes bidrag og gi din stemme!

Smittevernrutiner på Rosenvilde

Viktig melding fra Ruter

Om skoleskyss ved gjenåpning av skolen

Utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskriften om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021.

Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Ta med ditt tidligere skolearbeid inn i Viken

Ta med ditt skolearbeid inn i Viken!

Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og alle elever skal over på Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av dette før 23. juni.