Kan programmering brukes til å forstå fysikk bedre?

De siste tre ukene har fysikkelevene i Fy1 jobbet med et oppdrag de har fått fra Simula School of Research and Innovation AS på Fornebu: Kan programmering brukes til å forstå fysikk bedre?

Simula har høy kompetanse på bruk av programmering innenfor forskning, og jobber samtidig med innføring av programmering i skolen. Nå har de gått direkte til våre elever for å høre om deres opplevelser og erfaringer med bruk av programmering.

Elevenes arbeid og refleksjoner over egen læring er samlet i 11 filmer. Filmene ble presentert i auditoriet torsdag 20.mars, og elevene skal nå gjøre de siste justeringer før sluttproduktet overleveres til Simula.

Vi har brukt Python-programmering siden januar innenfor atom- og kjernefysikk. I oppdraget fra Simula kunne elevene selv velge hvilket tema de ville utforske mer ved hjelp av programmering.

 

Vil du se hva elevene har gjort og hva de mener? Klikk på linkene 

 

Tekst: Ellen Hillesøy