Vg3 Mediespesialisering presenterer Oppinord

...et nettmagasin med elevarbeider

I nettmagasinet Oppinord presenteres et utvalg av arbeider som er laget av Vg3-elever som følger programfaget Mediespesialisering. Herunder finner du filmer, animasjoner, bilder og reportasjer samt at du kan lytte til podcast.

 

Mediespesialisering er et valgfritt programfag som tilbys vg3-elever fra medier og kommunikasjon, kunst, design og arkitektur og fra studiespesialisering. Faget gir mulighet for fordypning i tekst, lyddesign, bilde og grafisk design, avhengig av hvilket valgfritt programfag elevene hadde på vg2.