Vi gratulerer Vilde i 2KDA

med seier i tegnekonkurransen "Sjøuhyret anno 2019"

Vilde Revold Olberg i 2KDA vant tegnekonkurransen "Sjøuhyret anno 2019", da elevrådet arrangerte Earth Day på Rosenvilde. Med et uhyre skapt av plastavfall gir Vilde et bevisst og skremmende uttrykk for at havets trussel er menneskeskapt. G r a t u l e r e r!