Pensumbøker leveres tilbake til biblioteket

i perioden fredag 14. juni til fredag 21.juni kl. 08.00-15.00

Bøkene leveres samlet og uten lapper etc. Bøker som ikke er levert innen tidsfristen må erstattes.

For at innleveringen skal være gyldig må de være scannet inn i systemet. Bøker som legges i kasse eller andre steder i biblioteket eller på skolen regnes ikke som innlevert.