Vg1 Helse og oppvekstfag samarbeider med "Livsglede for eldre"

Helse og oppvekstfag har gjennom stiftelsen "Livsglede for eldre" startet et samarbeid med Atriumgården omsorgsbolig i Sandvika. Vg1 har vært på besøk i omsorgsboligen, og elever og eldre fant lett en hyggelig tone.
For elevene vil dette være en av mange måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i programfagene. Vi ser fram til videre samarbeid og gjensidig glede.
Tekst: Marit Volden