Velkommen til nytt skoleår

Klikk her for å se en kort informasjonsfilm om Its learning og Office 365.

https://youtu.be/I1629cvZqOE