Powerpoint-presentasjon

fra kontaktmøtene for Vg1 den 3. September og Vg2 den 4. September

Takk for oppmøtet til dere som deltok. Vedlagt følger presentasjoner fra møtene.