Temakvelder for foreldre

med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skole for tiden

Bærum kommunes helsetjenester for barn og unge inviterer til temakvelder for foreldre/foresatte av ungdom som av ulike årsaker sliter med å komme seg på skolen.

Tilbudet er gratis og de fire temakveldene omhandler:

1. Høyt skolefravær: årsaker, når er det grunn til alvorlig bekymring, hjelpetilbud, hvordan ta vare på seg selv i en vanskelig situasjon. 

2. Om motivasjon og endring, hvordan kommunisere med ungdom, hvordan komme videre i fastlåste situasjoner. I tillegg blir det informasjon fra leder av Oppfølgingstjenesten, Pål Gustavsen.

3. Fortsettelse av temakveld nr.2. I tillegg blir det informasjon fra Utekontakten.

4. Spill, sosiale medier og nettbruk – med representanter fra Spillhuset. 

 

Se vedlegg for ytterligere informasjon.