Med samfunnsgeografi

på ekskursjon til vakre Drammen

Klassen i samfunnsgeografi var tirsdag denne uken på en ekskursjon til Drammen. Denne byen har gått gjennom en stor transformasjon i løpet av de siste 30 -årene fra å være en by med tungt trafikkerte veier midt gjennom sentrum og en sterkt forurenset elv, til å bli en attraktiv elveby med spennende arkitektur og godt tilrettelagte rekreasjonsmuligheter.

Elevene har arbeidet med å forstå hvordan man kan utvikle en by som er attraktiv for innbyggere og besøkende. I den forbindelse har elevene gjennomført sin egen undersøkelse, hvor de har tatt i bruk avanserte kartapplikasjoner til å registrere ulike offentlige rekreasjonsmuligheter i Drammen sentrum. Registreringene ble automatisk plottet i et digitalt kart med ArcGis Quick Capture. Dette er en ny type teknologi som elevene har fått lov til å prøve seg på i samarbeid med Geodata AS, som leverer profesjonelle kartløsninger for næringslivet og det offentlige i Norge.

Neste ekskursjon for denne klassen vil gå til Oslo, hvor vi blant annet skal ta for oss geografiske variasjoner i levekår og hvordan dette har sammenheng med byens form, funksjon og indre differensiering.

Bildet viser feltobservasjonene som elevene gjorde i Drammen.  Kartapplikasjonene som er brukt er ArcGis Quick Capture og ArcGIS Online.
Bildet viser feltobservasjonene som elevene gjorde i Drammen.
Kartapplikasjonene som er brukt er ArcGis Quick Capture og ArcGIS Online.

 

Tekst: Ingvar Nørstegård