Vg3 KDA, kunst, design og arkitektur på kunstutstilling

"Kunst rett vest" på Henie Onstad Kunstsenter.

Hver høst siden 2007 har rundt hundre juryerte kunstnere fra Vestregionen invitert publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig har det vært arrangert en stor fellesutstilling med ett verk av hver av kunstnerne.

Utstillingen har ambulert, og er i år på Henie Onstad Kunstsenter. De åpne atelierene og fellesutstillingen har tilsammen hatt 180.000 besøk disse årene. Drøyt 400 regionale kunstnere har så langt deltatt. Elevene fra Vg3 KDA fikk gleden av å besøke årets utslilling som et ledd i undervisningen.