1KDA

besøkte Historisk museum tirsdag 8 oktober

1KDA jobber med en oppgave som omhandler Egyptisk formspråk. I den forbindelse fikk elevene gleden av å  besøke Historisk museum for litt informasjon og inspirasjon