Samfunnsfaglig Engelsk

har vært i Edinburgh

Les om turen og se bilder i vedlagte fil.