Rosenvildes Fysikk1 elever

på Fysikkdag ved UiO

På Rosenvilde er det 50 elever som har valgt faget Fysikk1. En torsdag i oktober var vi alle invitert til en fysikkdag ved Universitetet i Oslo. Her tilbragte vi hele dagen, først i det store auditoriet i fysikkbygningen  og så etter en quiz med lunsj, resten av dagen i Vilhelm Bjerknes hus (realfagsbygget).

Det ble presentert og demonstrert mye fysikk, vi fikk høre om noe av det det forskes på i dag, som medisinsk fysikk, partikkelfysikk og digital fysikk. Underveis fikk vi også treffe studenter og fikk små drypp om de ulike studieretningene innenfor fysikk ved UiO.

 

Tekst: E. Hillesøy