Biologi2 på ekskursjon

til Fredrikstad

Klassen reiste torsdag 31/10 til Fredrikstad hvor vi dro med skolebåten Ny-Vigra via ulike deler av Hvaler til Engelsviken der vi overnattet.

Vi har hatt to fine og lærerike dager på sjøen og i strandkanten. Området rundt utløpet av Glomma gir et miljø hvor en beveger seg fra ferskvann og  over til saltvann.

Elevene har sett på hvilke tilpasninger forskjellige arter har til de ulike leveforholdene. De gjennomførte skrap på varierende  grunnforhold, har sett på ulike sjikt i vann og målt flere varianter av  abiotiske faktorer. I tillegg har de hatt forelesninger og systematisert artene vi fant.

 

Tekst: Ingrid Alvarstein