Fisk i fokus på RM-kjøkkenet

Som et ledd i lektor 2 programmet, har 2-klassingene hatt besøk av Jeppe Henriksen fra Sjømathuset.

Elevene har fått opplæring i filetering og videreforedling av torsk, laks og rødspette fra råvare til salgsprodukt.

En svært lærerik dag.

 

Tekst: HB